Видача сертифіката, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта (черги, окремого пускового комплексу) проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації

Назва послуги: Видача сертифіката, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта (черги, окремого пускового комплексу) проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації

Адміністративний збір: Для закінчених будівництвом об’єктів, що належать: до об’єктів із середніми (СС2)наслідками - 4,6 прожиткового мінімуму для працездатних осіб; ГУК у Зак. обл/Ужгородська тг/22012500 Код отримувача 37975895 Казначейство України(ел. адм. Подат) UA128999980334189879025007493 За сертифікат згідно з постановою КМУ від 13.04.2011 № 461

Строк надання послуги: Десять робочих днів з дня надходження до відділу державно-архітектурного контролю

Результат надання: Виданий сертифікат відповідності закінченого будівництвом об’єкта проектній документації. Відмова у наданні адміністративної послуги доводиться до відома одержувача у письмовій формі з посиланням на чинне законодавство, з мотивацією відмови та роз’ясненням відповідно до встановленого порядку.

Способи отримання результату: Особисто(у тому числі уповноваженим представником суб’єкта звернення), або у спосіб, передбачений законодавством України і прийнятний для суб’єкта звернення.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: