Державна реєстрація потужностей оператора ринку

Назва послуги: Державна реєстрація потужностей оператора ринку

Адміністративний збір: Безкоштовно

Строк надання послуги: 10 календарних днів після отримання заяви оператора ринку про таку реєстрацію, за наявністю обґрунтованих причин можливе продовження строку проведення реєстрації, який не може бути продовжений більше ніж на 15 робочих днів.

Результат надання: Рішення про державну реєстрацію потужності. Рішення про відмову у державній реєстрації потужності.

Способи отримання результату: Копія рішення про державну реєстрацію потужності або про відмову у такій реєстрації надається суб’єкту звернення або уповноваженій ним особі. Копія рішення про державну реєстрацію потужності або про відмову у такій реєстрації (надсилається) електронною поштою, що вказана в заяві Інформація щодо зареєстрованих потужностей операторів ринку вноситься до Державного реєстру потужностей операторів ринку відповідно до наказу Мінагрополітики від 10.02.2016 р. № 39 “Про затвердження Порядку проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб'єктам” зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.03.2016 за № 382/28512.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: