Надання, продовження/ припинення дії паспорта відкритого літнього майданчика для здійснення підприємницької діяльності_на базі стаціонарних закладів ресторанного господарства

  • 1
    ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ: Для надання паспорта відкритого літнього майданчика: 1. Заява. 2. До заяви додаються у 2-х примірниках: 2.1. Копія свідоцтва про право власності на об’єкт. 2.2.Світлина (фото) пропонованого місця влаштування відкритого літнього майданчика розмірами не менше 10?15 см. 2.3. Копії документів, які посвідчують право власності на земельну ділянку, оренди земельної ділянки на якій планується розміщення літнього майданчика(за наявності). Цільове призначення земельної ділянки має бути комерційне. 2.4. План-схема літньої тераси з зазначенням площі та зони розташування, виконана на поновленій топографо-геодезичній основі (М1:500). 2.5. Проект літньої тераси, розроблений сертифікованим архітектором або ліцензованою проектною організацією*. Для припинення дії паспорта відкритого літнього майданчика: 1. Заява. 2. Оригінал паспорта відкритого літнього майданчика. Для продовження дії паспорта відкритого літнього майданчика: 1. Заява. 2. До заяви додаються: 2.1. Оригінал паспорта літнього майданчика, термін дії якого слід продовжити. 2.2.Фотофіксація літнього майданчика.