Подання і реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (в межах міста Ужгород)

Назва послуги: Подання і реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (в межах міста Ужгород)

Адміністративний збір: Безоплатно

Строк надання послуги: Протягом 5 робочих днів з дня її отримання.

Результат надання: Зареєстрована декларація

Способи отримання результату: 1. Декларація може бути подана особисто суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою, надіслана поштою рекомендованим листом, з описом вкладення або у випадках, передбачених законом - в електронній формі за допомогою засобів телекомунікацій. 2. У разі надсилання декларації рекомендованим листом підпис фізичної особи-підприємця засвідчується печаткою такої фізичної особи (у разі відсутності печатки декларація підлягає нотаріальному посвідченню), а підпис керівника юридичної особи-печаткою юридичної особи.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: