Внесення змін у будівельний паспорт забудови земельної ділянки

  • 1
    ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ:1. Заява на внесення змін до будівельного паспорта із зазначенням причини внесення змін 2. Примірник будівельного паспорта замовника, якщо такий паспорт надавався до 01 вересня 2020 року. 3. Схема намірів забудови земельної ділянки (місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці, відстані до меж сусідніх земельних ділянок та розташованих на них об’єктів, інженерних мереж і споруд, фасади та плани поверхів об’єктів із зазначенням габаритних розмірів, перелік систем інженерного забезпечення, у тому числі автономного, що плануються до застосування, тощо), за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки. 4. Проектна документація (за наявності). 5. Згода співвласника (співвласників) об’єкта нерухомого майна, розташованого на земельній ділянці (у разі здійснення реконструкції, капітального ремонту) (за умови перебування у спільній власності). 6. Правоустановчі документи на земельну ділянку в разі зміни власника земельної ділянки