Видача дозволу на виконання будівельних робіт

  • 1
    ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ: 1. Для отримання дозволу подається заява через електронний кабінет, до якої додаються: - копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія договору суперфіцію; - копія розпорядчого документа щодо комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду у разі здійснення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду на замовлення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування на відповідних землях державної чи комунальної власності (замість копії документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою); - проектна документація на будівництво, розроблена та затверджена в установленому законодавством порядку; - копія документа, що посвідчує право власності на будинок чи споруду, або згода його власника (співвласників), засвідчена у встановленому законодавством порядку, на проведення будівельних робіт у разі здійснення реконструкції, реставрації чи капітального ремонту; - копії документів про призначення осіб, відповідальних за виконання будівельних робіт, та осіб, які здійснюють авторський і технічний нагляд; - інформація про інженера-консультанта (у разі його залучення); - інформація про ліцензію, що дає право на виконання будівельних робіт, та кваліфікаційні сертифікати; - результати оцінки впливу на довкілля у випадках, визначених Законом України “Про оцінку впливу на довкілля