Погодження паспорта опорядження (оздоблення) фасадів будівель і споруд

  • 1
    ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ : 1. Заява 2. 3 примірники паспорта опорядження фасадів будівель/споруд, які виготовляє суб'єкт господарювання, що має ліцензію на виконання проектних робіт, або архітектор, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат. 3. Протокол розгляду паспорта опорядження фасадів архітектурно-містобудівною радою (у разі розміщення будівель/споруд в межах зон охорони пам’яток та історичного ареалу міста). 4. Висновок Органу з питань охорони культурної спадщини (у разі розміщення будівель/споруд в межах зон охорони пам’яток та історичного ареалу міста).